Shadow

Teknologitrender for 2021

Teknologitrender endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Noen ganger skjer endringen langsomt, andre ganger går det raskere. Koronapandemien har faktisk satt fart i den teknologiske utviklingen, og erfaringene fra pandemien vil prege teknologien framover.

Trender i 2021

Fleksible arbeidsplasser tok av for alvor under pandemien, da mange mennesker ble nødt til å jobbe hjemmefra. Det sier seg selv at dette ikke er mulig for alle, men med ny teknologi vil stadig flere kunne gjøre i hvert fall deler av jobben sin hjemmefra. Mange har dessuten uttrykt et ønske om å jobbe hjemmefra, enten på heltid eller deler av arbeidstiden.

Skytjenester er en annen sektor som har vokst på grunn av pandemien og bruken av hjemmekontor. Det er viktigere enn noen gang med åpne men trygge løsninger for å dele informasjon og kommunisere og samarbeide.

Kvantedatamaskinene kommer

Dette høres skumlere ut enn det er, for kvantedatamaskiner er rett og slett ultrakraftige dataprosessorer som kan bearbeide enorme mengder data. De kan løse utfordringer mennesker ikke klarer, og dette kan hjelpe oss til å overvåke smittespredning, utvikle behandling for sykdommer, og kanskje kan disse maskinene løse store problemer som klimakrisen, overforbruk og fattigdom, gjennom å finne nye løsninger for hvordan vi bruker ressursene våre. Hyperautomasjon er en trend som henger sammen med kvantedatamaskiner.

5G

Det du kanskje vil merke mest av, er 5G-nettet, som allerede er i ferd med å bygges. Den femte generasjonen av mobile nettverk skal gi deg høyere hastighet, som betyr raskere lasting av nettsider, og bedre strømmemuligheter. I tillegg kan nettet brukes til avansert teknologi, som virtuell eller utvidet virkelighet.