Shadow

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens

Hva er kunstig intelligens?

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens
Kunstig intelligens er et uttrykk som ofte dukker opp, både i filmer, i nyhetene og i hverdagen. Men hva er kunstig intelligens, og hvor smarte er egentlig dagens maskiner? Begrepet kunstig intelligens dekker ganske mye, men handler om å gi maskiner og dataprogrammer evnen til å observere omgivelsene og ta egne avgjørelser. Det betyr ikke at datamaskinen din plutselig bestemmer seg for å slutte i jobben, og går hjem. Men det betyr at datamaskinene kan finne egne, mer effektive måter å gjøre ting på, og de kan også effektivisere menneskenes arbeid, gjennom å støtte og hjelpe deg i jobben. Fantasi versus virkelighet Mange forbinder kunstig intelligens med androider og menneskelignende roboter som skal leve blant oss, som i science fiction. Men i den virkelige verden er den kunstige in...
Hva skjer med jobbene våre i framtiden?

Hva skjer med jobbene våre i framtiden?

Kunstig intelligens
Det blir spådd at mange jobber er i fare for å forsvinne når kunstig intelligens ta over flere oppgaver. Stemmer dette, og hva vil i så fall skje med alle som jobber innen for eksempel teknologibransjen? Hvilke jobber er i faresonen? Mange jobber som i dag utføres av mennesker kan overtas av maskiner. Det er anslått av mer enn 1 million norske jobber vil forsvinne, men mange av disse vil selvsagt erstattes av andre jobber. Noen sektorer vil miste flere jobber enn andre. En av disse er helsesektoren. Her anslås det at nesten 36 % av jobbene vil bli automatisert. Innen produksjon og framstilling kan hele 60 % av jobbene forsvinne. Varehandelen vil også miste mange jobber. Det vil dessuten blir færre administrative jobber i framtiden. Folk i teknologibransjen er også utsatt. Lavere...
Kunstig intelligens i arbeidslivet – bra eller dårlig?

Kunstig intelligens i arbeidslivet – bra eller dårlig?

Kunstig intelligens
Kunstig intelligens er på full fart inn i arbeidslivet, og vil ha både fordeler og ulemper for ledelse og ansatte. Det er mange planer for hvordan slike programmer skal brukes, men hvordan vil dette påvirke arbeidslivet til de ansatte? Fordeler med kunstig intelligens Hovedfordelen med kunstig intelligens vil være økt effektivitet. Avgjørelser kan tas raskere, og med mindre følelser involvert. Kjedelige arbeidsoppgaver kan gjøres raskere med datamaskiner, og mange av dagens ansatte kan gå over til mer spennende arbeidsoppgaver. Kort sagt kan mye jobb gjøres raskere, med færre ansatte. Ulemper med kunstig intelligens På den andre siden, kan økt bruk av kunstig intelligens føre til færre jobber. Bruk a kunstig intelligens kan også gi økende arbeidspress, fordi datamaskinen hele tid...