Shadow

Kunstig intelligens i arbeidslivet – bra eller dårlig?

Kunstig intelligens er på full fart inn i arbeidslivet, og vil ha både fordeler og ulemper for ledelse og ansatte. Det er mange planer for hvordan slike programmer skal brukes, men hvordan vil dette påvirke arbeidslivet til de ansatte?

Fordeler med kunstig intelligens

Hovedfordelen med kunstig intelligens vil være økt effektivitet. Avgjørelser kan tas raskere, og med mindre følelser involvert. Kjedelige arbeidsoppgaver kan gjøres raskere med datamaskiner, og mange av dagens ansatte kan gå over til mer spennende arbeidsoppgaver. Kort sagt kan mye jobb gjøres raskere, med færre ansatte.

Ulemper med kunstig intelligens

På den andre siden, kan økt bruk av kunstig intelligens føre til færre jobber. Bruk a kunstig intelligens kan også gi økende arbeidspress, fordi datamaskinen hele tiden overvåker for eksempel hvor raskt man skriver, og hvor ofte man tar pauser. Kunstig intelligens på arbeidsplassen vil også ta mange beslutninger for de ansatte, slik at de får mindre påvirkning på de daglige avgjørelsene. Dette kan bli et problem for den psykiske helsen, og gjøre jobben mindre spennende.

Lønningene kan også gå ned når kunstig intelligens gjør mer av jobben, og det kan bli vanskeligere å organisere seg. Økt overvåkning og tilhørende innskrenking av personvernet er andre mulige utfordringer. Ofte er det også en tredjepart involvert, som leverer tjenester og samler inn data. Det gjelder med andre ord å ta hensyn til det menneskelige aspektet og personvernet når man tar i bruk kunstig intelligens på en arbeidsplass.