Shadow

Hva skjer med jobbene våre i framtiden?

Det blir spådd at mange jobber er i fare for å forsvinne når kunstig intelligens ta over flere oppgaver. Stemmer dette, og hva vil i så fall skje med alle som jobber innen for eksempel teknologibransjen?

Hvilke jobber er i faresonen?

Mange jobber som i dag utføres av mennesker kan overtas av maskiner. Det er anslått av mer enn 1 million norske jobber vil forsvinne, men mange av disse vil selvsagt erstattes av andre jobber. Noen sektorer vil miste flere jobber enn andre. En av disse er helsesektoren. Her anslås det at nesten 36 % av jobbene vil bli automatisert. Innen produksjon og framstilling kan hele 60 % av jobbene forsvinne. Varehandelen vil også miste mange jobber. Det vil dessuten blir færre administrative jobber i framtiden. Folk i teknologibransjen er også utsatt.

Lavere lønn

Noen mener også at mennesker som jobber i teknologibransjen må finne seg i lavere lønn framover, når maskinene overtar flere oppgaver. Apple er et foretak som har foreslått dette, i første omgang for ansatte som jobber hjemmefra i lavkostområder. Kanskje det samme vil skje io andre jobber, at med færre oppgaver, blir det lavere lønn. Hvis dette blir resultatet av automatiseringen, er det viktig å spare penger, for eksempel på billig strøm, slik at pengene rekker lenger.

Andre oppgaver

Etter hvert som datamaskinene overtar flere rutineoppgaver, kan det hende de menneskelige ansatte blir overført til andre jobber, for eksempel mer kreative oppgaver som krever fantasi og andre egenskaper kunstig intelligens ennå ikke kan konkurrere. Innen helsesektoren, er det mange rutineoppgaver som vil forsvinne, mens den menneskelige omsorgen fortsatt vil behøves. Folk som jobber i uforutsigbare miljøer har størst sjanse for å beholde jobbene. Dette gjelder alt fra renholdere til barnehageansatte og analytikere.