Shadow
Hva er kunstig intelligens?

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens
Kunstig intelligens er et uttrykk som ofte dukker opp, både i filmer, i nyhetene og i hverdagen. Men hva er kunstig intelligens, og hvor smarte er egentlig dagens maskiner? Begrepet kunstig intelligens dekker ganske mye, men handler om å gi maskiner og dataprogrammer evnen til å observere omgivelsene og ta egne avgjørelser. Det betyr ikke at datamaskinen din plutselig bestemmer seg for å slutte i jobben, og går hjem. Men det betyr at datamaskinene kan finne egne, mer effektive måter å gjøre ting på, og de kan også effektivisere menneskenes arbeid, gjennom å støtte og hjelpe deg i jobben. Fantasi versus virkelighet Mange forbinder kunstig intelligens med androider og menneskelignende roboter som skal leve blant oss, som i science fiction. Men i den virkelige verden er den kunstige in...
Hva skjer med jobbene våre i framtiden?

Hva skjer med jobbene våre i framtiden?

Kunstig intelligens
Det blir spådd at mange jobber er i fare for å forsvinne når kunstig intelligens ta over flere oppgaver. Stemmer dette, og hva vil i så fall skje med alle som jobber innen for eksempel teknologibransjen? Hvilke jobber er i faresonen? Mange jobber som i dag utføres av mennesker kan overtas av maskiner. Det er anslått av mer enn 1 million norske jobber vil forsvinne, men mange av disse vil selvsagt erstattes av andre jobber. Noen sektorer vil miste flere jobber enn andre. En av disse er helsesektoren. Her anslås det at nesten 36 % av jobbene vil bli automatisert. Innen produksjon og framstilling kan hele 60 % av jobbene forsvinne. Varehandelen vil også miste mange jobber. Det vil dessuten blir færre administrative jobber i framtiden. Folk i teknologibransjen er også utsatt. Lavere...
Teknologitrender for 2021

Teknologitrender for 2021

Teknologitrender
Teknologitrender endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Noen ganger skjer endringen langsomt, andre ganger går det raskere. Koronapandemien har faktisk satt fart i den teknologiske utviklingen, og erfaringene fra pandemien vil prege teknologien framover. Trender i 2021 Fleksible arbeidsplasser tok av for alvor under pandemien, da mange mennesker ble nødt til å jobbe hjemmefra. Det sier seg selv at dette ikke er mulig for alle, men med ny teknologi vil stadig flere kunne gjøre i hvert fall deler av jobben sin hjemmefra. Mange har dessuten uttrykt et ønske om å jobbe hjemmefra, enten på heltid eller deler av arbeidstiden. Skytjenester er en annen sektor som har vokst på grunn av pandemien og bruken av hjemmekontor. Det er viktigere enn noen gang med åpne men trygge løsninger for å...
Kan teknologi redde verden?

Kan teknologi redde verden?

Teknologitrender
Verden står overfor mange store problemer. De største er klimaendringer, naturødeleggelse og fattigdom. Kan teknologien hjelpe til med å løse noen av disse problemene? Hva kan teknologien gjøre for klimaet? Selv om vi må kutte utslippene for å stanse klimaendringene, er det håp om at teknologi kan hjelpe til med å hindre de verste resultatene av et varmere klima. Teknologi bidrar allerede til å begrense forbruk, for dagens mobiltelefoner erstatter mange større enheter, som datamaskin, TV og musikkanlegg. Teknologi kan også effektivisere ting, fra produksjon til trafikk, og dermed bidra til redusert forbruk. Kanskje teknologien også gir oss smartere og mer miljøvennlige måter å lage ting på, for eksempel forbruksvarer. Dersom varer kan produseres i nærmiljøet, og ikke transporteres o...
Kunstig intelligens i arbeidslivet – bra eller dårlig?

Kunstig intelligens i arbeidslivet – bra eller dårlig?

Kunstig intelligens
Kunstig intelligens er på full fart inn i arbeidslivet, og vil ha både fordeler og ulemper for ledelse og ansatte. Det er mange planer for hvordan slike programmer skal brukes, men hvordan vil dette påvirke arbeidslivet til de ansatte? Fordeler med kunstig intelligens Hovedfordelen med kunstig intelligens vil være økt effektivitet. Avgjørelser kan tas raskere, og med mindre følelser involvert. Kjedelige arbeidsoppgaver kan gjøres raskere med datamaskiner, og mange av dagens ansatte kan gå over til mer spennende arbeidsoppgaver. Kort sagt kan mye jobb gjøres raskere, med færre ansatte. Ulemper med kunstig intelligens På den andre siden, kan økt bruk av kunstig intelligens føre til færre jobber. Bruk a kunstig intelligens kan også gi økende arbeidspress, fordi datamaskinen hele tid...
Hjemmekontor – fordeler og ulemper

Hjemmekontor – fordeler og ulemper

Teknologi og samfunn, Teknologitrender
Koronapandemien har for alvor satt fart på bruken av hjemmekontor. Under nedstengninger verden over har folk jobbet hjemmefra, og eksperter spår at hjemmekontor også vil bli mer vanlig etter pandemien. Det vil gjøre det mulig for folk å pendle mindre og dermed spare tid og penger. Mindre pendling er også godt nytt for miljøet, ettersom det vil føre til mindre bilbruk. Ny teknologi gjør at veldig mange faktisk kan jobbe hjemmefra. Du kan ha møter hjemmefra, som gir fleksibilitet og sparer deg for mange reiser. Dette er også miljøvennlig i en tid der vi må fly mindre. Hjemmekontoret passer også fint når det er dårlig vær, eller når du er litt småsyk og ikke vil smitte andre. Gjennom å jobbe hjemmefra får du i hvert fall gjort litt jobb, selv om du snufser litt. Ulemper med hjemmekontor...